FIETSVERZEKERING


 Een nieuwe fiets. Daar hoort de allerbeste verzekering bij. Want iedereen wil natuurlijk wel graag (fiets) mobiel blijven. Gelukkig kan dat met de ENRA fietsverzekering, Want die verzekert u drie, vier of vijf jaar lang van blijvend fietsplezier

Met ENRA fietsverzekering is uw fiets naar keuze verzekerd tegen diefstal of diefstal en schade (de zogeheten cascoverzekering inclusief diefstal) Bij diefstal ontvangt u van ons een nieuwe gelijkwaardige fiets. Bij schade aan uw fiets zullen wij u indien u heeft gekozen voor de cascoverzekering (inclusief diefstal) deze wordt vakkundig hersteld en als dat niet meer mogelijk is zullen wij u een nieuwe gelijkwaardieg fiets geven. Ook heeft u bij de cascodekking van de ENRA fietsverzekering recht op vele extra's. 

Deze verzekering kent geen eigen risico bij diefstal, geen afschrijving gedurende de gehele verzekerde periode en er is gedurende vier jaar van de verzekering een prijsstijging van maximaal 4% per jaar meeverzekerd.

Korting:
Wanneer uw fiets is voorzien van een geregistreerde Diefstal Preventie Chip hanteert de ENRA fietsverzekering nog voordeliger tarieven. Dit is een verborgen chip, die de politie en de Fiets Factory kunnen uitlezen. De chip bevat een uniek nummer. Fietsen die met dit systeem zijn uitgerust zijn duidelijk herkenbaar door middel van een code. Er gaat dus ook een preventieve werking van uit.

Gebruikte fietsen:

Natuurlijk verzekert de ENRA fietsverzekering ook uw tweedehands/gebruikte fiets. De taxatiewaarde of de aankoopprijs is dan de verzekerde waarde. Bij tweedehands of gebruikte fietsen is een prijsstijging niet van toepassing en dus ook niet meeverzekerd. Voor de rest gelden dezelfde plezierige voorwaarden als voor nieuwe fietsen. 

Elektrisch trapondersteunde fietsen:
Voor elektrisch trapondersteunde fietsen kan uw tweewielerspecialist u een specifieke e-bike fietsverzekering aanbieden. De cascoverzekering (incl. diefstal) van deze zogenoemde NATIONALE E-BIKE VERZEKERING biedt een aantal comfortabele extra's, waaronder hulpverlening bij pech en een optionele garantiedekking.

Hoe en hoe lang kiest u zelf?
  
Voor een eenmalige premie is uw fiets naar keuze drie, vier of vijf jaar lang wereldwijd verzekerd tegen diefstal of diefstal plus beschadiging (cascodekking). En daarna ontvangt u automatisch een voorstel om de fiets voor nog eens een aantal jaren te verzekeren. 

Diefstal of casco schade!

Wat nu?

Als uw afgesloten fiets gestolen is dan meldt u zich, tezamen met het originele proces verbaal en de twee originele sleutels, bij de Fiets Factory.  we zullen u verder helpen wanneer de nodige formaliteiten geregeld zullen worden en door ENRA goedgekeurd zijn ontvangt u van hem weer een nieuwe, gelijkwaardige fiets. Indien u gekozen heeft voor de cascoverzekering (incl. diefstal) zal de Fiets Factory uw fiets ook bij beschadiging weer vakkundig herstellen. En als dat niet meer blijkt te kunnen krijgt u natuurlijk gewoon een nieuwe.

Na een vergoeding wegens diefstal of totaal verlies vervalt de verzekering automatisch. Maar indien u kiest voor een vier- of vijfjarige verzekering en de fiets wordt in het eerste jaar gestolen of als er sprake is van totaalverlies, dan ontvangt u, naast een gelijkwaardig fiets, ook nog eens 30 % van de betaalde premie terug. Bij de vijfjarige verzekering is er eveneens een restitutieregeling voor het tweede jaar. In dat tweede jaar is dat 20% van de betaalde premie. Dit geldt dus niet voor de driejarige verzekeringen.

Plezierige extra's bij de cascoverzekering (incl. diefstal)

Verhaals rechtsbijstand;

De verhaalsrechtsbijstandverzekering van de ENRA fietsverzekering helpt u wanneer u, door de schuld van een ander, tijdens het fietsen schade oploopt maar de tegenpartij de verantwoording daarvoor weigert te accepteren.
De verhaalsrechtsbijstandverzekering is een plezierig extra binnen de ENRA fietsverzekering en is geldig in heel Europa.

Ongevallen-opzittendenverzekering,
Ook extra is de, in heel Europa geldende, ongevallen-opzittendenverzekering. Na een ongeval met letselschade voorziet deze optie in een uitkering voor de opzittende(n) van de fiets. De hoogte van de uitkering zal door ENRA bepaald worden.
 
Sloten:
De ENRA fietsverzekering is een logisch en verstandig verlengstuk bij de aanschaf van uw fiets. Om voor de verzekering in aanmerking te komen moet de fiets echter wel voorzien zijn van een ART goedgekeurd slot. Wij weten welke sloten dit zijn.
 
Belangrijk!
 
Met een extra (los) slot kunt u uw kostbare bezit bevestigen aan een vast object (brugleuning, lantaarnpaal, etc.). Zo parkeert u de fiets nog veiliger! 

Zet uw fiets altijd op slot. Dus ook thuis, in de schuur, garage en dergelijke.

Laat nooit sleutels achter in kleding, tassen en dergelijke in voor anderen makkelijk toegankelijke ruimtes zoals kleedkamers, garderobes en dergelijke.

Wees zorgvuldig met uw sleutels. Sleutels mogen uitsluitend worden bijbesteld als ze daadwerkelijk verloren of beschadigd zijn. Dit dient te gebeuren bij de leverancier van het slot. U moet ENRA hiervan, ook van een slotwijziging, direct in kennis stellen.

De ENRA fietsverzekering in het kort,
 
 
Diefstal
Diefstal plus Casco
Verzekerd is
Diefstal
Gevolgschade na diefstal
Casco-schade
Verhaalsrechtsbijstand
Ongevallenopzittenden
ja
ja
neen
neen
neen
ja
ja
ja
ja
ja
Eigen risico
Bij diefstal, totaalverlies:
- in het 1e jaar
- in het 2e jaar
- in het 3e jaar
- in het 4e jaar
- in het 5e jaar
Bij partiële schade
 
geen
geen
geen
geen
geen
n.v.t.
 
geen
geen
geen
geen
geen
€ 25,-
Verzekeringsgebied
Diefstal
Gevolgschade na diefstal
Cascoschade
Verhaalsrechtsbijstand
Ongevallen-opzittendenverzekering
Wereld
Wereld
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Wereld
Wereld
Wereld
Europa
Europa

Tot uw dienst!